• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn
Mạng cảm biến không dây trong nông nghiệp
26/02/2019

Mạng cảm biến không dây trong nông nghiệp

Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network -WSN) là một mạng tập hợp nhiều thiết cảm biến được tích hợp bên trong mạng, chúng sử dụng các chuẩn kết nối không dây (sóng vô tuyến, ánh sáng) để thu thập và trao đổi dữ liệu phân tán giữa các thiết bị trong các điều kiện, vị trí địa lý khác nhau