• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Chuỗi Sự Kiện Kết Nối Cầu-Cung Công Nghệ Qua Sàn Tri Thức Novelind

  • 19:28 12/09/2018

VTV.vn -Chuỗi sự kiện kết nối cầu - cung qua sàn tri thức Novelind được Bộ KH&CN, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp với Đại học Nguyễn Tất Thành công bố.

Với mục tiêu làm cầu nối giữa các nhà khoa học, trường đại học và doanh nghiệp, sàn tri thức Novelind sẽ giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp về nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo mô hình nghiên cứu, đào tạo và sản xuất. 

Hiện nay, Novelind có 200 nhà khoa học chính, 160 nhà khoa học chuyên sâu cùng các cơ sở nghiên cứu tham gia vào nhiều lĩnh vực.

Nguồn: https://vtv.vn