Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hspace.vn/apps/sources/sites/modules/controllers/NewsController.php on line 65

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hspace.vn/apps/sources/sites/modules/controllers/NewsController.php on line 66

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hspace.vn/apps/sources/sites/modules/controllers/NewsController.php on line 66
Technology and Learning Pathways
  • 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn
Nền tảng phân tích dữ liệu lớn

Nền tảng phân tích dữ liệu lớn

Nhu cầu làm giàu và khám phá dữ liệu ngày càng tăng và xử lý dữ liệu bán cấu trúc sẽ yêu cầu bộ công cụ mới để mô hình hóa dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu và lưu trữ dữ liệu. Cần phải phân tích cần thiết trong thời gian thực và đưa ra lời đề nghị trước khi khách hàng quay lưng.
DATA-DRIVEN ORGANIZATION

DATA-DRIVEN ORGANIZATION

Tổ chức điều khiển dữ liệu sẽ có thể nhanh chóng đánh giá dữ liệu mới cho những hiểu biết khi chúng trở nên có sẵn và phát triển khả năng chia sẻ những phát hiện trong toàn tổ chức mà không bị trì hoãn.
QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

Governance does not happen overnight, so it is critical to start small and add complexity over time, in short incremental steps, designed to embed data management processes and instill data ownership into day-to-day operations of the business.
Reservoir permeability prediction

Reservoir permeability prediction

Reservoir permeability prediction