• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn
Dự án ilyra: Nông nghiệp thông minh
23/05/2019

Dự án ilyra: Nông nghiệp thông minh

Xây dựng mô hình thử nghiệm hoàn toàn dựa trên nên tảng IoT Cloud có tên là iLyra (Iot eLastic hYbRid platform)