• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Mạng cảm biến không dây trong nông nghiệp

Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Network -WSN) là một mạng tập hợp nhiều thiết cảm biến được tích hợp bên trong mạng, chúng sử dụng các chuẩn kết nối không dây (sóng vô tuyến, ánh sáng) để thu thập và trao đổi dữ liệu phân tán giữa các thiết bị trong các điều kiện, vị trí địa lý khác nhau. Chúng tôi nghiên cứu ứng dụng mạng cảm biến sử dụng sóng vô tuyến (Wifi, Zigbee, Lora, 3G) để thu thập và giám sát các điều kiện cần thiết cho quá trình sinh trưởng của cây trồng như các thông số vi khí hậu bên trong nhà màng (nhiệt độ và độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng mặt trời, nhiệt độ nước, các chỉ tiêu hóa học: pH, độ dẫn điện của nước và hàm lượng chất gắn lơ lững (EC/TDS), Độ hòa tan khí Oxy trong nước (DO)).

Các ứng dụng của mạng cảm biến trong lĩnh vực nông nghiệp

  • Giám sát các thông số vi khí hậu bên trong nhà màng
  • Tưới nước tự động theo điều kiện môi trường
  • Pha trộn các chất dinh dưỡng và tưới tự động
  • Giám sát độ trong ẩm đất
  • Thu thập dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản