• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn
Công Nghệ Blockchain-Ethereum

Liên hệ

Công Nghệ Blockchain-Ethereum

Ứng dụng Ethereum xây dựng Dapp
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 100
Học viên 30
Thời lượng 5 Credits
 • 0
 • 0
THỊ GIÁC MÁY TÍNH VỚI PYTHON

Liên hệ

THỊ GIÁC MÁY TÍNH VỚI PYTHON

Mục tiêu của khoá học “Thị giác máy tính sử dụng Python” là trang bị cho người học nền tảng và kỹ năng (lập trình Python) để giải quyết các bài toán... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 30
Học viên 30
Thời lượng 30 Credits
 • 0
 • 0
Web Service for IOT

Liên hệ

Web Service for IOT

Khóa học nhằm hướng dẫn học viên xây dựng một hệ thống IoT gồm có một bộ điều khiển 4 thiết bị sử dụng thư viện SocketIO. Tập trung vào hai chức... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
Wireless sensor network

Liên hệ

Wireless sensor network

Mạng cảm biến không dây và ứng dụng
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
 • 0
 • 0
 Blockchain-Hyperledger

Liên hệ

Blockchain-Hyperledger

Blockchain trên nền tảng Hyperledger
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 85
Học viên 30
Thời lượng 5 credits
 • 0
 • 0
Thu thập dữ liệu đầu vào<br><h5>(Data Ingestion)</h5>

Liên hệ

Thu thập dữ liệu đầu vào
(Data Ingestion)

Trực quan hoá, Làm sạch, Biến đổi, Tích hợp dữ liệu
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
 • 0
 • 0
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Liên hệ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm cơ bản bằng MCU. Khóa học được xây dựng từ các module... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
Thương mại điện tử dựa trên Blockchain

Liên hệ

Thương mại điện tử dựa trên Blockchain

Cung cấp các khái niệm và hướng dẫn cụ thể sinh viên kết hợp 2 nền tảng Ethereum và Hyperledger để xây dựng ứng dựng thương mại điện tử trên nền tảng... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 120
Học viên 30
Thời lượng 8 Credits
 • 0
 • 0
Công Nghệ Blockchain cơ bản

Liên hệ

Công Nghệ Blockchain cơ bản

Những kiến thức và khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ.
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
 • 0
 • 0
Trực quan hóa dữ liệu<br><h5>(Data Visualization)</h5>

Liên hệ

Trực quan hóa dữ liệu
(Data Visualization)

Data Visualization
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
 • 0
 • 0
XÂY DỰNG NODE CẢM BIẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN

Liên hệ

XÂY DỰNG NODE CẢM BIẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một node cảm biến cơ bản trong mạng cảm biến. Node cảm biến có chức năng: thu thập dữ liệu từ các... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
XÂY DỰNG NODE TRUNG TÂM TRONG MẠNG KHÔNG DÂY

Liên hệ

XÂY DỰNG NODE TRUNG TÂM TRONG MẠNG KHÔNG DÂY

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một node trung tâm trong mạng cảm biến. Node trung tâm có chức năng: thu thập dữ liệu từ các node cảm... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0