• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn
Công Nghệ Blockchain-Ethereum

Liên hệ

Công Nghệ Blockchain-Ethereum

Ứng dụng Ethereum xây dựng Dapp
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 100
Học viên 30
Thời lượng 5 Credits
 • 0
 • 0
Hiểu và chuẩn bị dữ liệu

Liên hệ

Hiểu và chuẩn bị dữ liệu

Trực quan hoá, Làm sạch, Biến đổi, Tích hợp dữ liệu
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
 • 0
 • 0
Trực quan hóa dữ liệu

Liên hệ

Trực quan hóa dữ liệu

Data Visualization
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
 • 0
 • 0
Dữ liệu lớn: Thu thập dữ liệu

Liên hệ

Dữ liệu lớn: Thu thập dữ liệu

Dữ liệu lớn: Thu thập dữ liệu
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 45
Học viên 30
Thời lượng 3 credits
 • 0
 • 0
Máy học

Liên hệ

Máy học

Máy học và Mô hình hoá
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
 • 0
 • 0
Web Service for IOT

Liên hệ

Web Service for IOT

Khóa học nhằm hướng dẫn học viên xây dựng một hệ thống IoT gồm có một bộ điều khiển 4 thiết bị sử dụng thư viện SocketIO. Tập trung vào hai chức... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
Wireless sensor network

Liên hệ

Wireless sensor network

Mạng cảm biến không dây và ứng dụng
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
 • 0
 • 0
 Blockchain-Hyperledger

Liên hệ

Blockchain-Hyperledger

Blockchain trên nền tảng Hyperledger
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 85
Học viên 30
Thời lượng 5 credits
 • 0
 • 0
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Liên hệ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm cơ bản bằng MCU. Khóa học được xây dựng từ các module... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
Control Mouse by Hand Gesture

Liên hệ

Control Mouse by Hand Gesture

Khóa học này hướng dẫn học viên xây dựng một ứng dụng  cho phép người dùng điều khiển chuột (máy tính) thông qua việc sử dụng các chuyển động của... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
Thương mại điện tử dựa trên Blockchain

Liên hệ

Thương mại điện tử dựa trên Blockchain

Cung cấp các khái niệm và hướng dẫn cụ thể sinh viên kết hợp 2 nền tảng Ethereum và Hyperledger để xây dựng ứng dựng thương mại điện tử trên nền tảng... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 120
Học viên 30
Thời lượng 8 Credits
 • 0
 • 0
Smart Selfie

Liên hệ

Smart Selfie

Khóa học được xây dựng nhằm hướng dẫn học viên phát triển một ứng dụng chụp ảnh selfie thông minh dựa vào các kỹ thuật trong lĩnh vực thị giác máy... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0