• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn
Khoa học dữ liệu với Python<br><h5>(Data Science with Python)</h5>

Liên hệ

Khoa học dữ liệu với Python
(Data Science with Python)

Mục tiêu của khoá học là trang bị cho người học nền tảng và kỹ năng để học phân tích dữ liệu. Người học sẽ học lập trình thông qua  giải quyết... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Thu thập dữ liệu đầu vào<br><h5>(Data Ingestion)</h5>

Liên hệ

Thu thập dữ liệu đầu vào
(Data Ingestion)

Trực quan hoá, Làm sạch, Biến đổi, Tích hợp dữ liệu
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
 • 0
 • 0
Hồ Dữ liệu<br><h5><span>(Data lake)</span></h5>

Liên hệ

Hồ Dữ liệu
(Data lake)

Data Integration and Transformation
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Trực quan hóa dữ liệu<br><h5>(Data Visualization)</h5>

Liên hệ

Trực quan hóa dữ liệu
(Data Visualization)

Data Visualization
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
 • 0
 • 0
Mô hình hoá dữ liệu<br><h5>(Data Modeling)</h5>

Liên hệ

Mô hình hoá dữ liệu
(Data Modeling)

Data Modeling
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0