• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn

XÂY DỰNG NODE TRUNG TÂM TRONG MẠNG KHÔNG DÂY

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 60 Credits
Danh mục Dự án, Internet vạn vật

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một node trung tâm trong mạng cảm biến. Node trung tâm có chức năng: thu thập dữ liệu từ các node cảm biến hoặc node trung gian, gửi dữ liệu lên server, nhận lệnh điều khiển và dữ liệu từ server, gửi tín hiểu điều khiển các node cảm biến hoặc node trung gian. Node trung tâm được xây dựng dựa trên mini Computer Raspberry Pi 3, giao tiếp với server thông qua  mạng internet và giao tiếp với các node cảm biến hoặc node trung gian thông qua sóng RF. Khi tham gia khóa học, học viên được hướng dẫn lập trình python cho Raspberry Pi 3, cấu tạo và hoạt động của mạng cảm biến, sử dụng API và SocketIO để giao tiếp với server, giao tiếp với các node cảm biến thông qua module thu phát RF UART Lora SX1278 433Mhz. Khi hoàn thành khóa học học viên có thể xây dựng một node trung tâm trong mạng cảm biến một cách hoàn chỉnh. Khóa học được thiết kế giúp các học viên không thuộc chuyên ngành vẫn có thể theo học một cách dễ dàng.

Phần 1: Giới thiệu tổng quan mạng cảm biến

 • Kiến trúc và các thành phần trong mạng cảm biến
 • Chức năng và cách hoạt động của node trung tâm
 • Xây dựng lưu đồ giải thuật chương trình thu thập dữ liệu từ các node cảm biến hoặc node trung gian.
 • Cách thức truyền nhận dữ liệu với server thông qua API.
 • Cách thức điều khiển thời gian thực thiết bị
 • Cách thức mã hóa, định dạng dữ liệu, khung truyền

Phần 2: Giới thiệu mini Computer Rasberry PI3

 • Tổng quan về mini-computer RPi 3
 • Cấu trúc phần cứng mini-computer RPi 3
 • Kỹ thuật lập trình Python cho mini-computer RPi 3
 • Giới thiệu các chuẩn truyền thông thông dụng trên RPi 3
 • Kỹ thuật lập trình xuất/nhập với các GPIO
 • Giao tiếp RPi 3 qua 1-Wire, I2C, SPI, UART
 • Định thời với RPi 3

Phần 3: Giao tiếp với các node cảm biến

 • Giới thiệu module thu phát RF UART Lora SX1278 433Mhz
 • Cấu hình module thu phát RF UART Lora SX1278
 • Lập trình chức truyền nhận dữ liệu giữa node trung tâm và các node cảm biến thông qua module RF UART Lora SX1278
 • Cách thức mã hóa, định dạng dữ liệu, khung truyền
 • Lập trình lưu trữ dữ liệu tạm thời với MySQL

Phần 4: Giao tiếp với Server

 • Giới thiệu các web service iLyra
 • Truyền nhận dữ liệu với server thông qua API
 • Phân tích dữ liệu nhận được từ server
 • Lập trình SocketIO phía client để truyền nhận dữ liệu thời gian thực với server.

Phần 5: Hoàn thiện sản phẩm

 • Lưu đồ giải thuật của một node trung tâm
 • Lập trình chương trình tổng hợp
 • Đóng gói và hoàn thiện sản phẩm.

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

XÂY DỰNG NODE TRUNG TÂM TRONG MẠNG CẢM BIẾN