• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn

XÂY DỰNG NODE CẢM BIẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 60 Credits
Danh mục Dự án, Internet vạn vật

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một node cảm biến cơ bản trong mạng cảm biến. Node cảm biến có chức năng: thu thập dữ liệu từ các cảm biến, gửi dữ liệu lên nút trung tâm, nhận lệnh điều khiển từ node trung tâm, điều khiển các thiết bị, trong một số trường hợp node cảm biến có thể đóng vai trò làm node trung gian nhằm truyền dữ liệu từ các node cảm biến khác lên node trung tâm.  Khóa học được xây dựng từ các module cơ bản giúp học viên từng bước tiếp cận với lập trình MCU bằng Kit Arduino. Học viên sẽ được tiếp cận với cách sử dụng các cảm biến, cách điều khiển thiết bị, cấu tạo và hoạt động của mạng LoraWAN, xử lý các sự cố trong mạng cảm biến. Khi hoàn thành khóa học học viên có thể xây dựng một node cảm biến hoàn chỉnh. Khóa học được thiết kế dưới giúp các học viên không thuộc chuyên ngành vẫn có thể theo học một cách dễ dàng.

Phần 1: Giới thiệu tổng quan mạng cảm biến

 • Kiến trúc và các thành phần trong mạng cảm biến
 • Chức năng và cách hoạt động của node cảm biến
 • Node cảm biến đóng vai trò như nút trung gian trong mạng.
 • Cách xử lý khi các node trung gian bị lỗi
 • Cách thức mã hóa, định dạng dữ liệu, khung truyền

Phần 2: Giới thiệu Arduino

 • Cấu trúc và các thành phần trên Arduino DEV-Board
 • Cài đặt Arduino IDE, kết nối Arduino DEV-Board với máy tính
 • Viết , biên dịch, nạp chương trình cho Arduino DEV-Board.
 • Cấu trúc chương trình cho Ardunio.
 • Các example code cho việc lập trình Ardunio

Phần 3: Điều khiển thiết bị

 • Digital IO (output, input)
 • Sử dụng các ngắt (Interrupts), ngắt ngoài tại các GPIOs
 • Điều khiển ON /OFF (đóng ngắt thiết bị)
 • Điều khiển PWM (điều chỉnh tốc độ, độ sáng, nhiệt độ,..)
 • Thiết kế nguồn điện, bảo vệ cho hệ thống.
 • Kết nối và lập trình điều khiển thiết bị điều khiển, thiết bị cảm biến
 • Lập trình chức năng cảnh báo khi hệ thống gặp sự cố.

Phần 4: Thu thập dữ liệu từ cảm biến

 • Giới thiệu các loại cảm biến cơ bản
 • Analog-ADC
 • SPI, I2C, 1-Wire
 • Lập trình giao tiếp truyền thông UART-RS232
 • Các cấu trúc điều khiển cơ bản, làm việc với thư viện.

Phần 5: Xây dựng mạng LoraWAN

 • Giới thiệu module thu phát RF UART Lora SX1278 433Mhz 
 • Cấu hình module thu phát RF UART Lora SX1278
 • Lập trình chức ruyền nhận dữ liệu giữa hai node thông qua module RF UART Lora SX1278
 • Cách thức mã hóa, định dạng dữ liệu, khung truyền
 • Lưu trữ dữ liệu tạm thời với EEPROM khi node trung gian bị sự cố
 • Lập trình chức năng của node trung gian

Phần 6: Hoàn thiện hệ thống

 • Lưu đồ tổng quát chương trình của một node cảm biến
 • Lập trình chương trình tổng hợp
 • Đóng gói và hoàn thiện sản phẩm.
 • Vấn đề quản lý và nâng cấp hệ thống

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

XÂY DỰNG NODE CẢM BIẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN