• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 60 Credits
Danh mục Dự án, Internet vạn vật

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm cơ bản bằng MCU. Khóa học được xây dựng từ các module cơ bản giúp học viên từng bước tiếp cận với lập trình MCU bằng Kit Arduino. Học viên sẽ được tiếp cận với cách sử dụng các cảm biến, cách điều khiển thiết bị, nhập xuất dữ liệu. Hệ thống sau khi hoàn thiện có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng cụ thể như hệ thống làm mát, sấy sản phẩm, hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm trong nông nghiệp, máy ấp trứng vv. Mặc dù chỉ tập trung vào hai thông số cơ bản là nhiệt độ và độ ẩm nhưng sau khi hoàn thiện khóa học, học viên có thể ứng dụng để xây dựng được nhiều các ứng dụng tương tự.

Phần 1: Giới thiệu Ardunio

 • Cấu trúc và các thành phần trên Arduino DEV-Board
 • Cài đặt Arduino IDE, kết nối Arduino DEV-Board với máy tính
 • Viết , biên dịch, nạp chương trình cho Arduino DEV-Board.
 • Cấu trúc chương trình cho Arduino.
 • Các example code cho việc tìm hiểu Arduino

Phần 2: Thu thập nhiệt độ độ ẩm bằng Arduino

 • Giới thiệu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm  DHT21 AM2301, cảm biến DS18B20
 • Digital IO (output, input)
 • Lập trình C cơ bản cho Adruino
 • Làm việc với thư viện.
 • Đọc nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT21 AM2301 sử dụng thư viện DHT.
 • Truyền nhận dữ liệu giữa Arduino với máy tính bằng UART-RS232.

Phần 3: Nhập xuất dữ liệu cơ bản

 • Giới thiệu module Led & Key TM1638
 • Giao tiếp với module TM1638 bằng thư viện TM1638 plus
 • Lập trình hiển thị dữ liệu lên TM1638
 • Lập trình đọc dữ liệu bàn phím từ module TM1638.
 • Lưu trữ dữ liệu với EEPROM

Phần 4: Điều khiển thiết bị

 • Giới thiệu module Relay, các thiết bị tạo độ ẩm, nhiệt độ.
 • Vấn đề nguồn điện, an toàn với người dùng và hệ thống.
 • Thiết kế nguồn điện, bảo vệ cho hệ thống.
 • Kết nối và lập trình điều khiển thiết bị điều khiển nhiệt độ, độ ẩm.
 • Lập trình chức năng cảnh báo khi hệ thống gặp sự cố.

Phần 5: Hoàn thiện hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm

 • Lưu đồ tổng quát chương trình điều khiển nhiệt độ, độ ẩm.
 • Xây dựng chương trình tổng hợp
 • Đóng gói và hoàn thiện sản phẩm.
 • Vấn đề quản lý và nâng cấp hệ thống

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

KHÓA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM