• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Công Nghệ Blockchain cơ bản

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 4 Credits
Danh mục Blockchain, Kỹ năng

Những kiến thức và khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ.

 

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chương 1 :Blockchain cơ bản                                                      

1.1. Giới thiệu Bitcoin                                                           

1.2. Giới thiệu Blockchain

1.3. Các hoạt động của Blockchain trên bitcoin

1.4.Các thế hệ của Blockchain                                                         

1.5. Các thành phần chính của blockchain                                       

1.6. Các ứng dụng thực tế của blockchain

15

 

 

0

 

0

Chương 2 : Kỹ thuật chính trong Blockchain

2.1. Hệ thống phi tập trung

2.2. Mạng Peer to Peer                                                                     

2.3. Mật mã học                                                                                

2.4. Giải thuật đồng thuận

15

 

 

0

 

0

Chương 3 : Smart Contract

3.1. Giới thiệu Smart Contract

3.2. Thành phần và hoạt động Smart Contract

3.3. Giới Thiệu Ethereum cơ bản

3.4. Lập trình ngôn ngữ Sodility cơ bản

3.4. Lập trình ngôn smartcontract đơn giản

15

 

 

15

 

45

Tổng cộng

45

 

 

15

 

60

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

Cung cấp các khái niệm cơ bản về blockchain, các kỹ thuật mã hóa, các giải thuật đồng thuận, các nền tảng phổ biến Blockchain hiện tại và hướng dẫn xây dựng prototype hệ thống blockchain.

tags: