• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn
Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số

Liên hệ

Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số

Consultant for digital Transformation
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Kinh tế số

Liên hệ

Kinh tế số

Digital Business
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Chuyên gia tư vấn giải pháp số hoá

Liên hệ

Chuyên gia tư vấn giải pháp số hoá

Tư vấn, giải pháp, và phát triển chuyển đổi số
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Product management

Liên hệ

Product management

Product management
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Project management

Liên hệ

Project management

Project management
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Agile / Scrum

Liên hệ

Agile / Scrum

Agile / Scrum
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Software Architect

Liên hệ

Software Architect

Software Architect
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Solution Architect

Liên hệ

Solution Architect

Solution Architect
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0