• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn
Web Service for IOT

Liên hệ

Web Service for IOT

Khóa học nhằm hướng dẫn học viên xây dựng một hệ thống IoT gồm có một bộ điều khiển 4 thiết bị sử dụng thư viện SocketIO. Tập trung vào hai chức... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
Wireless sensor network

Liên hệ

Wireless sensor network

Mạng cảm biến không dây và ứng dụng
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
 • 0
 • 0
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Liên hệ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm cơ bản bằng MCU. Khóa học được xây dựng từ các module... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
XÂY DỰNG NODE CẢM BIẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN

Liên hệ

XÂY DỰNG NODE CẢM BIẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một node cảm biến cơ bản trong mạng cảm biến. Node cảm biến có chức năng: thu thập dữ liệu từ các... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
XÂY DỰNG NODE TRUNG TÂM TRONG MẠNG KHÔNG DÂY

Liên hệ

XÂY DỰNG NODE TRUNG TÂM TRONG MẠNG KHÔNG DÂY

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một node trung tâm trong mạng cảm biến. Node trung tâm có chức năng: thu thập dữ liệu từ các node cảm... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0