• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn
THỊ GIÁC MÁY TÍNH VỚI PYTHON

Liên hệ

THỊ GIÁC MÁY TÍNH VỚI PYTHON

Mục tiêu của khoá học “Thị giác máy tính sử dụng Python” là trang bị cho người học nền tảng và kỹ năng (lập trình Python) để giải quyết các bài toán... Xem thêm
  • Đội ngũ hSpace
Thời gian 30
Học viên 30
Thời lượng 30 Credits
  • 0
  • 0
Deep learning for Computer Vision

Liên hệ

Deep learning for Computer Vision

Xuất hiện từ những năm 1959, tuy nhiên đến gần đây Deeplearning mới phô diễn được sức mạnh thực sự của nó  nhờ sự phát triển mạnh mẽ của phần... Xem thêm
  • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
  • 0
  • 0
Machine learning for Computer Vision

Liên hệ

Machine learning for Computer Vision

Khóa học này được xây dựng nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về machine learning cơ bản áp dụng vào lĩnh vực thị giác máy tính. Đồng thời... Xem thêm
  • Đội ngũ hSpace
Thời gian 45
Học viên 30
Thời lượng 45 Credits
  • 0
  • 0