• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn
Công Nghệ Blockchain-Ethereum

Liên hệ

Công Nghệ Blockchain-Ethereum

Ứng dụng Ethereum xây dựng Dapp
  • Đội ngũ hSpace
Thời gian 100
Học viên 30
Thời lượng 5 Credits
  • 0
  • 0
Công Nghệ Blockchain cơ bản

Liên hệ

Công Nghệ Blockchain cơ bản

Những kiến thức và khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ.
  • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
  • 0
  • 0