• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn
Công Nghệ Blockchain-Ethereum

Liên hệ

Công Nghệ Blockchain-Ethereum

Ứng dụng Ethereum xây dựng Dapp
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 100
Học viên 30
Thời lượng 5 Credits
 • 0
 • 0
 Blockchain-Hyperledger

Liên hệ

Blockchain-Hyperledger

Blockchain trên nền tảng Hyperledger
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 85
Học viên 30
Thời lượng 5 credits
 • 0
 • 0
Thương mại điện tử dựa trên Blockchain

Liên hệ

Thương mại điện tử dựa trên Blockchain

Cung cấp các khái niệm và hướng dẫn cụ thể sinh viên kết hợp 2 nền tảng Ethereum và Hyperledger để xây dựng ứng dựng thương mại điện tử trên nền tảng... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 120
Học viên 30
Thời lượng 8 Credits
 • 0
 • 0
Công Nghệ Blockchain cơ bản

Liên hệ

Công Nghệ Blockchain cơ bản

Những kiến thức và khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ.
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
 • 0
 • 0