• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn
Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số

Liên hệ

Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số

Consultant for digital Transformation
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Kinh tế số

Liên hệ

Kinh tế số

Digital Business
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Chuyên gia tư vấn giải pháp số hoá

Liên hệ

Chuyên gia tư vấn giải pháp số hoá

Tư vấn, giải pháp, và phát triển chuyển đổi số
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Khoa học dữ liệu với Python<br><h5>(Data Science with Python)</h5>

Liên hệ

Khoa học dữ liệu với Python
(Data Science with Python)

Mục tiêu của khoá học là trang bị cho người học nền tảng và kỹ năng để học phân tích dữ liệu. Người học sẽ học lập trình thông qua  giải quyết... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
DevOps

Liên hệ

DevOps

DevOps
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Product management

Liên hệ

Product management

Product management
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Project management

Liên hệ

Project management

Project management
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Agile / Scrum

Liên hệ

Agile / Scrum

Agile / Scrum
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Software Architect

Liên hệ

Software Architect

Software Architect
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
Solution Architect

Liên hệ

Solution Architect

Solution Architect
 • TS. Dương Trọng Hải
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
iOS

Liên hệ

iOS

iOS
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0
android

Liên hệ

android

android
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 0
Học viên 0
Thời lượng
 • 0
 • 0