• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn
Công Nghệ Blockchain-Ethereum

Liên hệ

Công Nghệ Blockchain-Ethereum

Ứng dụng Ethereum xây dựng Dapp
 • Ths. Huỳnh Minh Châu
Thời gian 100
Học viên 30
Thời lượng 5 Credits
 • 0
 • 0
Web Service for IOT

Liên hệ

Web Service for IOT

Khóa học nhằm hướng dẫn học viên xây dựng một hệ thống IoT gồm có một bộ điều khiển 4 thiết bị sử dụng thư viện SocketIO. Tập trung vào hai chức... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
 Blockchain-Hyperledger

Liên hệ

Blockchain-Hyperledger

Blockchain trên nền tảng Hyperledger
 • Ths. Huỳnh Minh Châu
Thời gian 85
Học viên 30
Thời lượng 5 credits
 • 0
 • 0
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Liên hệ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm cơ bản bằng MCU. Khóa học được xây dựng từ các module... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
Control Mouse by Hand Gesture

Liên hệ

Control Mouse by Hand Gesture

Khóa học này hướng dẫn học viên xây dựng một ứng dụng  cho phép người dùng điều khiển chuột (máy tính) thông qua việc sử dụng các chuyển động của... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
Thương mại điện tử dựa trên Blockchain

Liên hệ

Thương mại điện tử dựa trên Blockchain

Xây dựng một hệ thống Ecommerce trên công nghệ Blockchain
 • Ths. Huỳnh Minh Châu
Thời gian 120
Học viên 30
Thời lượng 8 Credits
 • 0
 • 0
Smart Selfie

Liên hệ

Smart Selfie

Khóa học được xây dựng nhằm hướng dẫn học viên phát triển một ứng dụng chụp ảnh selfie thông minh dựa vào các kỹ thuật trong lĩnh vực thị giác máy... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
Công Nghệ Blockchain cơ bản

Liên hệ

Công Nghệ Blockchain cơ bản

Những kiến thức và khái niệm cơ bản liên quan đến công nghệ.
 • Ths. Huỳnh Minh Châu
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 4 Credits
 • 0
 • 0
XÂY DỰNG NODE CẢM BIẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN

Liên hệ

XÂY DỰNG NODE CẢM BIẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một node cảm biến cơ bản trong mạng cảm biến. Node cảm biến có chức năng: thu thập dữ liệu từ các... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
Panorama Stitching

Liên hệ

Panorama Stitching

Trong khóa học này học biết được hướng dẫn cách xây dựng một ứng dụng tạo ảnh  toàn cảnh từ các ảnh riêng lẻ (panorama). Để xây dựng hình ảnh... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
XÂY DỰNG NODE TRUNG TÂM TRONG MẠNG KHÔNG DÂY

Liên hệ

XÂY DỰNG NODE TRUNG TÂM TRONG MẠNG KHÔNG DÂY

Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một node trung tâm trong mạng cảm biến. Node trung tâm có chức năng: thu thập dữ liệu từ các node cảm... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0
Text Scanner

Liên hệ

Text Scanner

Khóa học được xây dựng nhằm giúp học viên xây dựng một ứng dụng trích xuất nội dung văn bản. Đầu vào của ứng dụng là các văn bản được chụp từ... Xem thêm
 • Đội ngũ hSpace
Thời gian 60
Học viên 30
Thời lượng 60 Credits
 • 0
 • 0