• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn
Dự án ilyra: Nông nghiệp thông minh
23/05/2019

Dự án ilyra: Nông nghiệp thông minh

Xây dựng mô hình thử nghiệm hoàn toàn dựa trên nên tảng IoT Cloud có tên là iLyra (Iot eLastic hYbRid platform)
Sàn tri thức Novelind
29/05/2019

Sàn tri thức Novelind

Sàn tri thức Novelind
Nền tảng Innovation hSpace
04/07/2018

Nền tảng Innovation hSpace

Quỹ khởi nghiệp, Thúc đẩy khởi nghiệp, Sáng tạo và Phát triển, Kết nối Cung cầu
Nguồn nhân lực CNTT
04/07/2018

Nguồn nhân lực CNTT

Tuyển dụng và cung ứng việc làm bán thời gian, việc tự do, việc tạm thời cho đào tạo, phát triển và nghiên cứu