• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Chào mừng đến với hSpace!

Tầm nhìn: 2025 hSpace trở thành một nền tảng đào tạo và cung ứng nguồn lực, đổi mới sáng tạo và phát triển chuyển đổi số uy tín và chất lượng cho thị trường Việt Nam.

Sứ mạng: hSpace cam kết thực hiện sứ mạng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và các tổ chức ở Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực số, đổi mới sáng tạo và phát triển chuyển đổi số dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với doanh nghiệp và viện trường.

Giá trị cốt lõi: Đào tạo gắn với nhu cầu nguồn nhân lực số, đổi mới sáng tạo và phát triển gắn với chuyển đổi số, liên minh chiến lược gắn kết công sinh với doanh nghiệp và viện trường.

Slogan: Bạn hãy cứ làm kinh doanh, chuyển đổi số có hspace!

Mô hình kinh doanh

- hSpace Academy (hAcademy)Đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin với các lĩnh vực phục vụ nên công nghiệp 4.0: CPS, IoT, Bigdata, Data Science, Computer Vision, Blockchain,...hAcademy đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, cá nhân hóa, fullstack: Nhận thức, Thiết kế, Thực hiện và Điều hành. Nội dung học tập dựa trên các sản phẩm, công nghệ, giải pháp và kỹ năng. Học tập dựa trên dựa án (Scrum-based learning).

- hSpace Digitalization (hDigital)Tư vấn và triển khai các hoạt động, quy trình, năng lực và mô hình kinh doanh số hóa.

- hSpace Digital Human Resource (hDigtalHR)Cung cấp và tuyển dụng nguồn nhân lực CNTT của công việc bán thời gian, công việc tự do, công việc tạm thời để giảng dạy, phát triển và nghiên cứu.

- Novelind: Sàn giao dịch cung cầu công nghệ giữa công nghiệp và Viện Trường.

- hSpace Innovation (hInnovation)Tài trợ khởi nghiệp, Tăng tốc khởi nghiệp, Đổi mới & Phát triển, Nhu cầu công nghệ và kết nối cung ứng.

Chào mừng đến với hSpace!
Chuyển đổi số

Chuyển đổi số

Tư vấn và triển khai số hoá các hoạt động, quy trình, năng lực và mô hình kinh doanh và công nghiệp

Chi tiết
Viện đào tạo hSpace

Viện đào tạo hSpace

Theo nhu cầu, Cá nhân hoá, Khoá học đầy đủ: Nhận thức, Thiết kế, Triển khai và Vận hành, Đào tạo dựa trên dự án

Chi tiết
Thung lũng sáng tạo hSpace

Thung lũng sáng tạo hSpace

Quỹ khởi nghiệp, Thúc đẩy khởi nghiệp, Sáng tạo và Phát triển, Kết nối Cung cầu

Chi tiết
Nguồn nhân lực số

Nguồn nhân lực số

Tuyển dụng và cung ứng việc làm bán thời gian, việc tự do, việc tạm thời cho đào tạo, phát triển và nghiên cứu

Chi tiết

Bạn cần thêm thông tin?

Cứ làm kinh doanh của bạn, Chúng tôi có thể giúp!

Liên hệ

Thành viên