• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn
<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: name in <b>/home/hspace.vn/apps/sources/sites/modules/views/teacher/detail.php</b> on line <b>20</b><br />
 • Họ và tên :

  Ths. Đinh Văn Tuyến
 • Đơn vị :

  Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Kinh nghiệm :

  10 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Thị giác máy tính, Điều khiển tự động, Hệ thống nhúng.
 • Chuyên môn :

  Computer vision, Machine learning, Automatic control
 • Ngôn ngữ :

Liên hệ

Ths. Đinh Văn Tuyến

 

Thị giác máy tính


Thực hiện nhiều dự án trong lĩnh vực thị giác máy tính như: Phát hiện và nhận diện khuôn mặt, Nhận dạng biển số xe, Hệ thống thực tế ảo áp dụng vào giáo dục, Hệ thống hỗ trợ giao thông thông minh, Trích xuất thông tin từ business card.  Năm 2018 dưới sự hướng dẫn của Tiến Sỹ Trịnh Hoàng Hơn, tôi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo hướng nghiên cứu, với luận văn “Phát hiện đối tượng dựa vào các đặc tính cục bộ”. Hướng nghiên cứu chính tôi quan tâm trong thị giác máy tính là phát hiện và nhận dạng đối tượng ứng dụng vào các hệ thống thông minh.

Điều khiển tự động

Đã mô phỏng và thực nghiệm một số bộ điều khiển như: Điều khiển tốc độ động cơ, Điều khiển nhiệt độ, Điều khiển cân bằng, Điều khiển hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời.

Hệ thống nhúng

Thành thạo một số họ vi điều khiển như ARM, PIC, 8051. Tôi đã thực hiện nhiều dự án về hệ thống điều khiển nhúng như: Ấp trứng gia cầm, Hệ thống tưới nước tự động, Bộ điều khiển nguồn dòng, Máy cắt sắt CNC, Bộ điều khiển động cơ bước, Máy làm nhang tự động, Kit thực hành vi điều khiển.

Các công bố

[1] Van-Tuyen Dinh, Ngoc-Diep Luu, and Hoang-Hon Trinh. "Vehicle classification and detection based coarse data for warning traffic jam in VietNam." Information and Computer Science (NICS), 2016 3rd National Foundation for Science and Technology Development Conference on. IEEE, 2016.

[2] Van-Tuyen Dinh, Manh-Dung Ngo, and Hoang-Hon Trinh. "Histogram of Oriented Gradients based Vehicle Detection." The 8th Vietnam Conference on Mechatronics, 2016.

[3] Van-Tuyen Dinh, Manh-Dung Ngo, and Hoang-Hon Trinh. "Moving Object Detection Bases On Background Model and HOG", 11th South East Asean Technical University Consortium Symposium, 13 - 14 March 2017  (SEATUC 2017).

[4] Van-Tuyen Dinh, Manh-Dung Ngo, and Hoang-Hon Trinh. " HOG and Geometrical Model Based Moving Vehicle Detection" The 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2017)

Khóa học của Đội ngũ hSpace