• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn

Smart Selfie

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 60 Credits
Danh mục Dự án, Thị giác máy tính

Khóa học được xây dựng nhằm hướng dẫn học viên phát triển một ứng dụng chụp ảnh selfie thông minh dựa vào các kỹ thuật trong lĩnh vực thị giác máy tính. Ứng dụng được xây dựng nhằm phát hiện thời điểm người dùng cười bằng thuật toán nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng nụ cười. Ứng dụng sẽ tự động chụp ảnh và lưu trữ trên thiết bị của người dùng.

Phần 1: Giới thiệu và cài đặt công cụ

 • Giới thiệu Thị giác máy tính
 • Cài đặt Python 3 trong Windows
 • Cài đặt OpenCV và các gói thư viện khác để xử lý ảnh
 • Cài đặt môi trường làm việc
 • Đọc một hình ảnh bằng cách sử dụng OpenCV
 • Hiển thị và lưu hình ảnh
 • Thị giác máy tính - Các khái niệm cơ bản về hình ảnh

Phần 2: Các thao tác xử lý ảnh cơ bản

 • Các lệnh xử lý hình ảnh cơ bản
 • Không gian màu trong xử lý ảnh
 • Các thuộc tính cơ bản của một hình ảnh, điểm ảnh - Các lệnh xử lý ảnh cơ bản với OpenCV
 • Vẽ hình dạng hình học bằng OpenCV
 • Thay đổi không gian màu của hình ảnh trong OpenCV
 • Vẽ một hình ảnh trong Python bằng matplotlib
 • Vẽ nhiều hình ảnh trong Python bằng matplotlib
 • Vùng quan tâm trong một hình ảnh - Các thao tác cơ bản trên vùng quan tâm bằng OpenCV

Phần 3: Geometric Transformations

 • Các phép biến đổi hình ảnh
 • Thay đổi kích thước của hình ảnh
 • Dịch chuyển một vùng ảnh
 • Các biến đổi Affine
 • Phép biến đổi góc nhìn

Phần 4:  Các thao tác xử lý Video cơ bản

 • Các khái niệm về video
 • Đọc video từ camera vơi OpenCV
 • Chạy video sử dụng OpenCV
 • Lưu một file video sử dụng OpenCV

Phần 5 : Xử lý ảnh nâng cao

 • Xử lý ảnh nâng cao với OpenCV
 • Làm trơn ảnh
 • Phân ngưỡng ảnh đơn giản bằng OpenCV
 • Phân ngưỡng ảnh thích nghi sử dụng OpenCV
 • Phát hiện cạnh sử dụng thuật toán Canny

Phần 6: Bám đối tượng

 • Bám đối tượng đơn màu
 • Khái niệm Contours trong OpenCV - Tìm và vẽ Contours
 • Contours trong Open CV - Các đặc trưng
 • Bám đối tượng sử dụng màu và Contours

Phần 7: Nhận diện nụ cười

 • Phát hiện khuôn mặt
 • Nhận dạng khuôn mặt
 • Phát hiện nụ cười
 • Cài đặt thư viện dlib
 • Nhận dạng khuôn mặt bằng thư viện dlib
 • Phát hiện nụ cười bằng thư viện dlib
 • Hoàn thiện ứng dụng Smart Selfie

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

Smart Selfie