• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn

Mathematics for Computer Vision

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 60 Credits
Danh mục Kỹ năng, Thị giác máy tính

Thị giác máy tính là một lĩnh vực rộng lớn được tích hợp kiến ​​thức từ nhiều ngành như Xử lý hình ảnh, Đồ họa máy tính, Nhận dạng mẫu, Học máy, Mạng thần kinh, Algoritnms, Logic mờ và Trí tuệ nhân tạo. Để hiểu rõ bản chất của lĩnh vực này sinh viên phải có nền tảng vững chắc về tính toán, đại số tuyến tính, xác suất, thống kê, hình học và thuật toán. Khóa học này được tạo ra nhằm mục đích trang bị một số công cụ toán học quan trọng và cần thiết nhất được sử dụng trong thị giác máy tính. Mục tiêu của chúng tôi là ôn tập những kỹ thuật toán học đã được sử dụng rộng rãi và chứng minh là hữu ích trong các ứng dụng thực tế. Điểm nhấn của khóa học là tiếp cận  khía cạnh ứng dụng của các kỹ thuật toán học. Các kỹ thuật toán học được tiếp cận từ góc nhìn ứng dụng thực tế sau đó được mô hình hóa và lập trình chi tiết giúp học viên không chỉ hiểu rõ bản chất toán học đằng sau mà còn biết vận dụng một cách linh hoạt.

 

 

Phần 1: Đại số tuyến tính

 • Vector và ma trận
 • Các phép toán trên ma trận
 • Trị riêng và vector riêng
 • SVD và PCA
 • Ứng dụng

Phần 2 Xác suất thống kê

 • Biến ngẫu nhiên
 • Xác suất hợp
 • Xác suất biên
 • Xác suất có điều kiện
 • Quy tắc Bayes
 • Các phân phối thường gặp
 • Phân phối chuẩn
 • Maximum likelihood
 • Maximum a posteriori
 • Bayesian approach
 • Ứng dụng

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

Mathematics for Computer Vision