• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Internet of Things

Thời gian: Thời lượng: 95
Thời lượng 6 Credits
Danh mục Internet Vạn Vật

Ứng dụng công nghệ IoT vào sản xuất nông nghiệp

 

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chương 1 :Tổng quan về công cụ lập trình (19 tiết)                              

1.1. Giới thiệu môi trường phát triển tích hợp ngôn ngữ lập trình VB                                                                                                    

1.2. Hướng dẫn lập trình ngôn ngữ Visual Basic                            

1.3. Cấu trúc điều kiện                                                                     

1.4. Các đối tượng điều khiển đồ hoạ người dùng cơ bản               

1.5. Cách sử dụng file Dll trong VB

1.6. Bài tập thực hành lập trình ngôn ngữ

5

 

 

14

 

19

Chương 2 : Lập trình điều khiển qua cổng song song (12 tiết)

2.1. Giới thiệu về lập trình cổng song song                                     

2.2. Khảo sát phần cứng cổng song song                                         

2.3. Kỹ thuật lập trình cổng LPT

2.4. Các bài tập lập trình điều khiển thiết bị ngoại vi qua cổng LPT

3

 

 

9

 

12

Chương 3 : Lập trình C cho vi điều khiển  Atmega2560 (12 tiết)

3.1. Tổng quan về vi điều khiển  

3.2. Cấu trúc phần cứng vi điều khiển  Atmega2560

3.3. Kỹ thuật lập trình CCS cho vi điều khiển

3.4. Bài tập lập trình vi điều khiển  Atmega2560

3

 

 

9

 

12

Chương 4 : Lập trình điều khiển qua cổng nối tiếp (12 tiết)

4.1. Kỹ thuật lập trình giao tiếp qua RS232

4.2. Giao tiếp vi điều khiển qua cổng RS232

4.3. Bài tập lập trình giao tiếp vi điều khiển và máy tính điều khiển thiết bị ngoại vi.

3

 

 

9

 

12

Chương 5 : Lập trình máy tính Raspberry Pi 3 (RPi 3) (9 tiết)

5.1. Tổng quan về mini-computer RPi 3

5.2. Cấu trúc phần cứng mini-computer RPi 3

5.3. Kỹ thuật lập trình C/C++ cho mini-computer RPi 3

5.4. Giới thiệu các chuẩn truyền thông thông dụng trên RPi 3

5.5. Bài tập thực hành lập trình C/C++ trên RPi 3

3

 

 

6

 

9

Chương 6 : Lập trình giao tiếp giữa máy tính RPi 3 và các thiết bị ngoại vi: cảm biến, relay (11 tiết)

6.1. Kỹ thuật lập trình xuất/nhập với các GPIO

6.2. Giao tiếp RPi 3 qua 1-Wire, I2C, SPI

6.3. Bài tập lập trình giao tiếp máy tính RPi 3 và cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm sử dụng chuẩn I2C kết hợp điều khiển ON/OFF relay

5

 

 

6

 

11

Chương 7 : Lập trình giao tiếp giữa máy tính RPi 3 và các thiết bị thu phát không dây (20 tiết = 10 tiết+15 tiết đồ án)

7.1. Kỹ thuật lập trình máy tính RPi 3 với module wifi tích hợp

7.2. Giao tiếp máy tính RPi 3 với LoraWAN (tần số 433MHz)

7.3. Bài tập lập trình giao tiếp máy tính RPi 3 truyền dữ liệu không dây sử dụng LoraWAN

          7.4. Đồ án môn học (thời lượng: 15 tiết)

3

 

 

17

 

20

Tổng cộng

25

 

 

70

 

95

ThS. Lê Trường Giang

ThS. Lê Trường Giang

Internet of things, hardware design, wireless sensor network

Cơ bản về cảm biến, Nền tảng MCU, Công cụ và Thư viện, Triển khai