• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Viện đào tạo hSpace

Viện đào tạo hSpace là một thành viên của hSpace hoạt động dựa trên tầm nhìn và sứ mạng của hSpace trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực số. 

TẦM NHÌN: 2025 Viện đào tạo hSpace trở thành một nền tảng đào tạo nguồn lực chuyển đổi số uy tín và chất lượng cho thị trường Việt Nam.

SỨ MẠNG: Viện đào tạo hSpace cam kết cung cấp nguồn nhân lực chuyển đổi số chất lượng cao cho các doanh nghiệp và các tổ chức ở Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo và nghiên cứu chuyển đổi số dựa trên liên minh chiến lược, gắn kết cộng sinh với doanh nghiệp và viện trường.

ĐẶC ĐIỂM CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Khoá học đầy đủ: Nhận thức, Thiết kế, Triển khai và Vận hành

- Đào tạo dựa trên các dự án thực tế đã triển khai số hoá cho doanh nghiệp

- Các công nghệ chính: Bigdata, Data science, Computer vision, IoT, Blockchain,...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠOPhương pháp đào tạo hSpace là một phương pháp sư phạm lấy sinh viên làm trung tâm, trong đó sinh viên hoàn thành kết quả học tập bằng cách thực hiện các nhiệm vụ học tập thông qua quy trình scrum để điều tra và trả lời một câu hỏi, vấn đề hoặc thách thức xác thực, hấp dẫn và phức tạp.

KHOÁ HỌC KỸ NĂNG

BIG DATA & DATA ANALYTICS

 

AI & MACHINE LEARNING

 

 

INTERNET OF THINGS

 

COMPUTER VISION

 

BLOCKCHAIN

 

KHOÁ HỌC DỰA TRÊN DỰ ÁN, GIẢI PHÁP