• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Nguồn nhân lực số

hSpace Digital Human Resource (hDigitalHR) là một thành viên của hSpace, chúng tôi luôn cung cấp và tuyển dụng nguồn nhân lực số chất lượng cao, nguồn nhân lực bán thời gian. hDigitalHR đóng vai trò trung gian giữa nguồn nhân lực số và doanh nghiệp.

Đối với Doanh nghiệp: Để đăng ký nhu cầu, vui lòng click here.

1) hDigitalHR cung ứng, đánh giá, lựa chọn nhân lực đúng với nhu cầu của doanh nghiệp.

2) hDigitalHR tham gia trong quá trình phát triển nhân sự của doanh nghiệp: đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, cung cấp các khoá học cho nhân viên theo tầm nhìn, chiến lược số hoá của doanh nghiệp.

3) hDigitalHR tổ chức và quản lý team tự do (freelance team) phát triển phần mềm cho doanh nghiệp.

4) hDigitalHR xây dựng bộ phận CNTT và phát triển phần mềm trong doanh nghiệp.

Đối với nguồn nhân lực số: Để đăng ký tham gia mạng lưới nguồn nhân lực số hSpace, vui lòng click here

1) hDigitalHR mang lại việc làm bán thời gian phù hợp với năng lực

2) hDigitalHR cam kết giới thiệu việc làm với mức lượng cao hơn hiện tại ít nhất 20% và môi trường làm việc đáp ứng nhu cầu phát triển bản thân như kỳ vọng.

3) hDigitalHR tư vấn, đào tạo nhân lực nhằm có lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp hay chuyển đổi ngành nghề theo nhu cầu.