• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn
Tư vấn, giải pháp và phát triển chuyển đổi số

Tư vấn, giải pháp và phát triển chuyển đổi số

Tư vấn và triển khai số hoá các hoạt động, quy trình, năng lực và mô hình kinh doanh và công nghiệp

Chi tiết
Viện đào tạo hSpace

Viện đào tạo hSpace

Theo nhu cầu, Cá nhân hoá, Khoá học đầy đủ: Nhận thức, Thiết kế, Triển khai và Vận hành, Đào tạo dựa trên dự án

Chi tiết
Nền tảng Innovation hSpace

Nền tảng Innovation hSpace

Quỹ khởi nghiệp, Thúc đẩy khởi nghiệp, Sáng tạo và Phát triển, Kết nối Cung cầu

Chi tiết
Nguồn nhân lực CNTT

Nguồn nhân lực CNTT

Tuyển dụng và cung ứng việc làm bán thời gian, việc tự do, việc tạm thời cho đào tạo, phát triển và nghiên cứu

Chi tiết

Sự kiện